×

Contactar

captchaa

elguardavalencia.es

informacions en llengua valenciana

Som valencians i el nostre idioma es el valencià. Qui renuncia a sa llengua i renega de la seua patria es com si renegara de sa mare.

Els que llamentablement encara s'encontren hui en contra de l'idiosincràcia del poble valencià, de l'antic Regne de Valéncia, de la seua independència i de l'autonomia de la llengua genuïna valenciana, han de reconsiderar i reflexionar a fondo sobre les les frases de dalt i, sobre el per qué les digué i les deixà escrites per a la posterioritat, convençut de lo que feya, el senyor Sanchis Guarner.

"Som... això, exactament lo que expressen palesament estes dos frases; ni més, ni manco. Son tan representatives que per sí mateix definixen la nostra particular identitat.